Sale
הזיקית המבולבלת
שתף:
מתאים
לגיל הרך

מחבר:
אריק קרל


הזיקית אינה מרוצה מעצמה. היא רוצה להידמות לבעלי - חיים אחרים, משאלותיה מתמלאות והיא הופכת לבנה וגדולה כמו דב הקוטב, יפה כמו פלמינגו, חזקה כמו פיל... אבל כשהיא מנסה לתפום זבוב, היא לומדת מדוע חשוב להיות אתה' עצמך.