Sale
m-k-foxsmaind-tzurot-hashiva
שתף:
משחק המפתח חשיבה לוגית בשלבים מדורגים. בגרסת המשחק החדשה 80 חידות הגיון מאתגרות. החידות מסודרות בסדר קושי עולה. פתרון של חידה מושג על ידי הצבת 9 הצורות בתשעת הריבועים שעל לוח המשחק, כל אחד במקום המוגדר לפי תנאי החידה.