Sale
sefer-keotimondy
שתף:
מתאים
לגיל הרך

מחבר:
עודד בורלא

תקציר ופרטים:
אוסף סיפורי חיות של מספר נדיר בספרות הילדים הישראלית, שההנאה והשעשוע שבסיפור הם אהבתו האמיתית. מדוע צחקה הקוברה? מדוע בכה העופר? איזה המצאות המציא הקרפד? ואיך קרה שהנמר שמר על הגוזלים הקטנים של הפשושית? על כל אלה ועוד מספר עודד בורלא בספר זה, שבו סיפוריו הקסומים ביותר קובצו יחדיו, אויירו ביד האמן של מושיק לין. ונחתמו באחרית - דבר של מאיר שלו, לגדולים. אז קראו בספר שוב ושוב, התבוננו באיורים היפים - וחיכו. כי זה מה שעודד בורלא מבקש לזרוע - חיוך בכל פינה.
Sale
sefer-keotimondy
שתף:
מתאים
לגיל הרך

מחבר:
עודד בורלא

תקציר ופרטים:
אוסף סיפורי חיות של מספר נדיר בספרות הילדים הישראלית, שההנאה והשעשוע שבסיפור הם אהבתו האמיתית. מדוע צחקה הקוברה? מדוע בכה העופר? איזה המצאות המציא הקרפד? ואיך קרה שהנמר שמר על הגוזלים הקטנים של הפשושית? על כל אלה ועוד מספר עודד בורלא בספר זה, שבו סיפוריו הקסומים ביותר קובצו יחדיו, אויירו ביד האמן של מושיק לין. ונחתמו באחרית - דבר של מאיר שלו, לגדולים. אז קראו בספר שוב ושוב, התבוננו באיורים היפים - וחיכו. כי זה מה שעודד בורלא מבקש לזרוע - חיוך בכל פינה.