Sale
sefer-mahduraklasit-102-klavim-veganavim
שתף:
מתאים לגיל
ראשית קריאה

מחבר:
וולט דיסני

תיאור:
קרואלה דה-ויל חוזרת! היא משחררת מן הכלא, בתנאי שלא תפגע באף גור לעולם. אין צורך כמובן לצין, שלא חולף זמן רב עד שקרואלה חוזרת לדרכיה הנלוות וחולמת על מעיל מפרות גורים דלמטים עם ברדס. עד מהרה, קצינת המבחן שלה, קואה, ובעל בית-מחסה לכלבים, בשם קוין, יוצאים למשימת חלוץ, שמשתרעת מלונדון ועד פריז, כדי להציל 102 גורים דלמטים חטופים ...